Wijzigingen in de tweede druk

p. 12: Engelbrecht Wilken > Wilken Engelbrecht

p. 21: Zijn vader kocht in juli 1825 een grote tuin > Hij verhuisde in juli 1825 naar een grote tuin

p. 21: Hij bouwde er eigenhandig een houten huis > Zijn vader had er eigenhandig een houten huis gebouwd

p. 38: In mei 1832 brak in Henegouwen cholera uit en de soldaten werden > In mei 1832 brak in Henegouwen cholera uit. Het was de eerste van vijf grote cholera-epidemies die Conscience zou meemaken, en de eerste keer dat cholera in België vastgesteld werd. 8.000 Belgen zouden aan de ziekte overlijden. Cholera werd ‘de blauwe dood’ genoemd naar de huidskleur van de slachtoffers en moet op Conscience behoorlijk indruk gemaakt hebben. Begin 1842 zou hij in zijn verhaal ‘De nieuwe Niobe’ de symptomen gedetailleerd beschrijven. Over hoe men met cholera moest omgaan, was toen nog weinig geweten. De soldaten werden daarom

p. 60: Guicciardini gehaald heeft > Guicciardini gehaald had

p. 79: zijn vrouw Johanna > aan Johanna

p. 82: De Olyftak, die > De Olyftak, waarvan de werking

p. 140: alle schuld op De Laet > alle schuld voor de ondergang van Vlaemsch België  op De Laet

p. 142: 25 september > 25 september 1844

p. 145: Op 18 april > Op 18 april 1845

p. 147: op 1 juli > op 1 april 1845

p. 156: 13 januari > 13 januari 1846

p. 170: op 25 oktober > op 25 oktober 1846

p. 180: Cogels werd ook werkelijk verkozen. > En met succes, want  Cogels werd inderdaad verkozen.

p. 180: Over het algemeen > Over het hele land

p. 229, 231: Gustaaf > Gustaf

p. 238: Allen Florent Lysen > Alleen Florent Lysen

p. 245: op 12 augustus werd > op 12 augustus 1852 was

p. 251: koningin Marie-Louise > koningin Louise-Marie

p. 259: Conscience hiervan op de hoogte > Conscience hiervan begin februari 1852 op de hoogte

p. 260: De eerste editie in boekvorm werd in Brussel uitgegeven door Alphonse Lebègue > De eerste editie druk van Dieu et diable verscheen in Brussel bij Alphonse Lebègue

p. 261: waarop Conscience hem in een charmante brief de volledige instemming met zijn handelwijze betuigde. > en dat Conscience in een charmante brief volledig ingestemd had met zijn handelwijze. En Dumas kleedde dat mooi in:

p. 263: ‘Je n’ai encore jamais refusé mon assentiment à aucun projet de traduction à personne,’ antwoordde Conscience. Maar er zou al >  Conscience antwoordde dat hij nog nooit iemand de toelating voor een vertaalproject geweigerd had, maar dat er al  ….   Zou

p. 271: De commissie vond het dan niet meer nodig nog andere kandidaten te zoeken. > Na de weigering van Conscience werden geen andere kandidaten meer aangezocht.

p. 312: Gerrits stelde vast de Vlaamse > Gerrits stelde vast dat de Vlaamse

p. 329 : berooid  > gedesillusioneerd 

p. 332: Alphonse van den Peereboom > Alphonse Vandenpeereboom

p. 335: 16 december > 216 december 1863

p. 345: 21 augustus > 21 augustus 1867

p. 368: op zaterdagavond om kwart over zes > op 30 januari om kwart over zes ’s avonds

p. 383: componeerde > had gecomponeerd.

p. 385: 23 mei > 23 mei 1871

p. 394: iets dat > iets is dat

p. 403: Leroy > Le Roy

p. 405: 11 juni > 11 juni 1874

p. 413: Begin oktober > Begin oktober 1875

p. 414: Hannes > Hammes

p. 414: Henriëtte > Hortensia

p. 415 : 21 februari > 21 februari 1876

p. 428: In oktober > In oktober 1877

p. 434: Leroy > Le Roy

p. 438: 11 oktober > 11 oktober 1880

p. 451: Op 22 juni kwam … aankloppen > Op 22 juni 1881 was … komen aankloppen

p. 457, 467: Paul Willems > Pieter Willems

p. 463: het zat er > Hij zat er

p. 464: Leroy > Le Roy

p. 473 : Aan die voetnoot > Als deelnemer aan de Guldensporenslag, die voetnoot

p. 484: papenvreter > papenvriend

p. 486: Waar het de taalgebruik en de uitdrukkingen betreft > Waar het taalgebruik en uitdrukkingen betreft

p. 492: toevoegen: HC 1850d – Houten Clara. Met vier platen door Ed. Dujardin. Antwerpen, J.P. van Dieren en comp., Coppenolstraet, 1850, 133 p.

p. 496: Absillis 2021 – Kevin Absillis, ‘Het slechte geweten van Vlaanderen. Over het racisme van Hendrik Conscience

(1812-1883)’, in: Wetenschappelijke tijdingen, jg. 80, nr. 2 > Absillis 2022 – Kevin Absillis, Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience. Antwerpen, Davidsfonds, 2022, 288 p

p. 512: toevoegen: Verhoeven 2013 – Patrick Verhoeven, A propos Hendrik Conscience. Op stap met een groot Antwerpenaar. Antwerpen, Pandora, 2013, 269 p.

p. 512: Willekens 1983 > Willkens 1982

p. 513: Willekens 1983 – Emiel Willekens, Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt, Hendrik Conscience en zijn tijd. Antwerpen, Stichting Mercator-Plantijn, 1983, 346 p.

p. 522: noot 242: Koninklijk Besluit van 5 of 11 april. > Koninklijk Besluit van 5 of 11 april 1840.

p. 539: Noot 867: Absillis 2021 > Absillis 2022

p. 557: Auerbach, Arnold > Auerbach, Berthold

p. 561: toevoegen: Génard, Pieter  265, 272-274, 294, 307, 359, 464

p. 561: Geyter, Julius de 455 > Geyter, Julius de 243, 274, 283, 286, 455

p. 563: Leroy, Jean 403, 343, 464 > Le Roy, Jean 403, 443, 464

p. 567: schrappen: Willems, Paul:

p. 567: Willems, Pieter 442 > Willems, Pieter 442, 457, 467